top of page

Sommar marknader och viter marknader som jag kommer stå på vikten och sommaren 2014 till 2016

2016 september jag 

 kommer stå på färingsö 

marknad den 3/10-16 och 

den 4/10-16 mellan kl. 

12:00 16:00 

Jag står på Funäsdalen sommar marknad i dag den 22/7 2015 juli och sog på hede hem byggs gård den 25/7 juli 2014 föra året 24 /7 juli på hede hembud gården står ja vi på marknaden 28/8-2016 29/8 2016 Palmfestevallen i föra året i augusti och så står jag på föringsö marknad föra året i på föringsö hembygdsgårde septemer 5/10-2015 lör dag 6/10 2015 söndagen och djag står på Skå julmarknad 1/12 december 2014 böjar kl 111:00 till 12:00 

 2016 jul jag 

står på marknade 

Vemdalen 

hembygdsgård 

 den 28/7-16 och 

den 29/7 på hede 

 hembygsgård mellan 

kl 10:00 -16:00 

bottom of page